Injil Kerajaan

2015-04-12
Injil adalah berita kesukaan yang memberi kelepasan atas dosa dan keselamatan serta hidup kekal dan di dalamnya ada kuasa untuk memerintah (kerajaan). Rasul Paulus, yang menulis 14 kitab dalam Perjanjian…